Garanti

Generel information

Vores leverandør har produceret kugletæpper i mere end 10 år og derfor tør vi godt love, at kvaliteten er robust og slidstærk. Tæpperne har mange års levetid men det kræver naturligvis, at man behandler dem ordentligt. Vi giver naturligvis 2 års fuld reklamationsret, såfremt tæpperne ikke har været udsat for væske, vand, sæbe, fodtøj, forkert vedligeholdelse eller støvsugning.


Garanti

Såfremt et tæppe lider af en mangel ved modtagelse, opstår flg. muligheder i henhold til Købelovens § 78: Lider salgsgenstanden af en mangel, har køberen valget mellem:

1) afhjælpning af manglen

2) levering af en anden genstand, der stemmer overens med aftalen (omlevering),

3) et passende afslag i købesummen eller

4) ophævelse af købet, hvis manglen ikke er uvæsentlig.

Stk. 2) Køberen kan ikke kræve omlevering eller afhjælpning, hvis gennemførelse af den valgte beføjelse er umulig eller vil påføre sælgeren uforholdsmæssige omkostninger. Der skal herved tages hensyn til salgsgenstandens værdi uden mangler, mangelens betydning, og om anden beføjelse kan gennemføres uden væsentlig ulempe for køberen.

Stk. 3) Tilbyder sælgeren afhjælpning eller omlevering, kan køberen ikke kræve et passende afslag i købesummen eller ophævelse af købet.


Undtagelser

Enhver form for garanti- og reklamationsret ophører, såfremt tæpperne ikke har været behandlet efter foreskrifterne jvf. punktet Vedligeholdelse i menuen. Såfremt det konstateres, at der er en fejl eller en mangel ved en vare, skal denne påberåbes indenfor rimelig tid og fejlen eller manglen må ikke forsøgt at blive udbedret af tredjepart, da garanti- og reklamationsretten således ophører.


Værd at vide

Køb af et kugletæppe indebærer håndværk fra bunden og der er på ingen måde tale om maskinproducerede varer. Håndværk fra bunden medfører, at nogle lyse kugler kan indeholde rester af fx. græsstrå, fibre fra mørkere farver og lign. Der er ingen reklamationsret i den forbindelse. Inden tæppere laves, tælles kuglerne, så det samme tæppe af kugler anvendes gang på gang. Da kuglerne varierer med 2 mm. i størrelsen betyder det, at de færdige tæpper således også kan variere med et par cm.